US-AB Tryckeriet

Hos oss får du hjälp och råd, oavsett om det gäller en snabb kopiering, ett högkvalitetstryck, ett utskick med variabeltryck, en affisch eller en tröja med tryck. Med alla tjänster inom print, storformat och profiltryck hjälper vi dig med både stora och små upplagor inom alla områden. Allt samlat i en kompetent och personlig organisation där alla tar ansvar för att just din beställning ska levereras enligt önskemål.

I över 20 år har vi på US-AB levererat tryckt kommunikation i alla former. Med en spännvidd från alla typer av trycksaker för den akademiska världen till informerande och säljande kommunikation för privata företag och organisationer. Dessutom upptäcker fler och fler privatpersoner vår service, kvalitet och snabbhet.


Och oavsett vem du är – hos oss är kunden kung, något som vi också får bevis för då vi märker att många av våra kunder rekommenderar oss till sina bekanta.

Kvalitet

Kvalitet

För att kunna garantera er som kunder bästa kvalitet bygger Universitetsservices verksamhet på ett kvalitetsledningssystem baserat på ISO 9001.

Vårt kvalitetssystem hjälper oss att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Och gör det möjligt att genom dokumentation och analys ständigt fokusera på kundnytta med avseende både på tryckkvalitet och ekonomi. Samt hjälpa oss i arbetet med att ytterligare förfina våra tjänster.

Service

Service

Vad är service? Enklaste svaret är att service är att leverera det du beställt, på överenskommen tid, till överenskommet pris. En självklarhet som vi alltid ska leva upp till.

Vad är då bra service? Absolut något alla vill ha, men som är mer subjektivt. För någon är det leverans snabbare än avtalat, för en annan en kvalitet som överträffar förväntningarna, kanske snabba svar på mail eller minimal väntetid i telefon. Och för de allra flesta ett trevligt och personligt bemötande som får dig att känna att du är viktig. Allt detta är också saker vi vill leva upp till, där vi också uppskattar att få feedback på hur vi är, vare sig det är beröm eller kritik.

Inte minst tycker vi att bra service är engagemang, närhet och dialog – är du nöjd är vi också nöjda!

Miljö & hållbarhet

Miljö & hållbarhet

Universitetsservice US-AB är ett Svanenmärkt tryckeri med behörighet att leverera Svanenmärkta produkter.

Universitetsservice US-AB arbetar för ett hållbart samhälle. Vår verksamhet värnar om miljö och natur genom att aktivt arbeta för att förhindra miljöpåverkan. Det innebär att hushålla med naturresurser och att återvinna verksamhetens restprodukter. Vi tar kontinuerligt del av utvecklingen i miljöfrågor och vidtar de åtgärder som krävs för att skydda vår natur. Detta gör vi genom aktiva val såsom att arbeta med miljöcertifierade företag och produkter.

Som Svanenmärkt tryckeri har Universitetsservice US-AB ett helhetsperspektiv på vår miljöpåverkan. Vi har visat att vår verksamhet uppfyller en rad miljökrav. Dessa innebär att produktionen tillhör de minst miljöbelastande. Kraven omfattar i första hand tryckprocessen och de papper och kemikalier som tryckeriet/produktionen använder.